m,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Stemmeteknikkmmm
Lone B. Skovgaard.
........................  Forside  
  Om stemmen  
  Soloundervisning  
  Talekursus 19/1 2018  
  Coaching - mentor  
  Foredrag  
  Kommunikation  
  Mine kompetencer  
  Kundeudtalelser  
  Priser og handelsbetingelser  
  NYHEDSBREV  
  Kontakt  
  Links  
 

 


Soloundervisning

  • Vurdering af din stemme, og træning 
   af de teknikker, der skal til, for at du 
   udfolder din naturlige stemmestyrke, 
   og din personlige lyd kommer til at
   klinge frit.
    
  • Med fokus på, hvordan du giver
   præsentationer, læser op, underviser 
   eller taler til medarbejderne.
    
  • Eller begge dele.
    
  • Andet.
    

Undervisningslokalet ligger
ved Nørreport Station og
Nørreport Metro i København.
Stemme- og taletræningSolotimer

90 minutter

1.950 kr. (ekskl. moms)


Opfølgningstimer

60 minutter

997 kr. (ekskl. moms)


De 3 pakker


Pakke 1

Basis pakke

4 timer plus en kort pause
eller 3 x 80 minutter.

De 3 tider kan aftales på forhånd eller
fra gang til gang.


Denne pakke er til dig, som gerne vil
indøve teknikkerne selv.


Du får en "værktøjskasse" med de mest
grundlæggende teknikker til at kunne tale
med gennemslagskraft uden at blive hæs.


Du får teknikker, så du kan sende stem-
men
af sted fra mellemgulvet og mave-
musklerne -
i stedet for kun fra halsen.

Hele kroppen vil svinge med i talen, og
du vil føle dig veltilpas, når du kommuni-
kerer.

Du vil være i stand til at koncentrere dig
om dét, som du gerne vil sige, og slipper
for at være opmærksom på, hvordan du
siger det.

Det giver dig autoritet, når poweren til
stemmen og talen kommer fra mellem-
gulvet og mavemusklerne, og du vil auto-
matisk virke opkvikkende på lytterne,
mens du taler.

Derudover får du trænet din tales tyde-
lighed og rytmen i talestrømmen, så du
taler med overskud time efter time.

Teknikkerne er lette at bruge.

De frigør ressourcer, giver langt større
glæde ved at kommunikere og holder
hele livet.

4.700 kr. (ekskl. moms)

* Privatkunder kompenseres for momsen.


Pakke 2
Fuld pakke og test

5 gange 1,5 timer + 1 opfølgningstime
- i alt 8,5 timer

De 5 tider og opfølgningstimen kan
aftales på forhånd eller fra gang til gang.

I denne pakke får du en udvidet "værk-
tøjskasse" til stemmen og talen.


Du får et sæt teknikker, hvor du kommer
hele vejen rundt om stemmen og talen
med hensyn til styrke, tydelighed
og din karisma.


Du får trænet støtten til stemmen, så du
kan tale med gennemslagskraft uden at
blive hæs.


Du vil bevare en afspændt fornemmelse
i halsen og kan skrue op og ned for
stemmens volumen efter behag.

Du får teknikker til en gunstig talerytme,
der gør dig i stand til at bevare et højt
energi-niveau og giver musik til din
tale.


Som en naturlig følge af, at halsen bliver
afspændt og kroppen mere fleksibel i for-
hold til stemmen,
bliver stemmen fyldig
og får en dybere klang.

Vi arbejder med din kropsholdning, så du
bliver mere dynamisk, får en stærkere
udstråling
og holder åndedrættet dybt
funderet i kroppen hele dagen.


Så det føles nemt for dig at stille dig op og
tale.

Du får tjekket dit toneleje og om nødven-
digt flyttet det op eller ned, så din stem-
me og tale udfolder sig let og frit.


Teknikkerne er effektive, enkle at hånd-
tere og giver ikke kun en større glæde
ved at kommunikere, men også en mere
energisk og dynamisk almentilstand.

De holder hele livet.

I undervisningen bliver der lagt vægt på,
at du udfolder slumrende ressourcer og
talenter.

Du afprøver teknikkerne til dit formål
og bliver personligt coachet.

9.700 kr. (ekskl. moms)

* Privatkunder kompenseres for momsen.


Pakke 3
Fuld pakke, test og træning

8 gange 1,5 timer + 1,5 opfølgningstimer
- i alt 13,5 timer

De 8 tider og opfølgningstimen kan
aftales på forhånd eller fra gang til gang.For dig, der gerne vil træne teknikkerne
grundigt igennem under
vejledning.

"Værktøjskassen" har samme indhold
af teknikker som i Pakke 2 plus
særlig
personlig coaching til dit formål
og den
præstation, du yder i din hverdag.

Du får trænet teknikkerne, så du har 
fuldstændig styr på dem bagefter og 
straks kan bruge dem effektivt til dit 
formål.

Teknikkerne holder hele livet.

I undervisningnen bliver der lagt vægt
på, at du styrker dine ressourcer og
talenter.


14.700 kr.
(ekskl. moms)

* Privatkunder kompenseres for momsen.

Fortsat træning 

Ønsker du at forsætte med stemme-
og taletræningen og få endnu mere
saft og kraft på din tale, styrke din
karisma og feltet mellem dig og lytterne,
kan det foregå som:

 • i en pakke på 5 gange 1,5 timer

 • i en pakke på 7 gange 1,5 timer

 • tilpasset dit behov

 


 

 

 


   Lone B. Skovgaard    København K    loneskovgaard@get2net.dk    22 33 96 77    telefontid hverdag kl. 10-17    Facebook