Stemmeteknikkerne

Hvilke problemer kan du have med din stemmeføring?

 


Spændinger, et begrænset åndedræt

og uhensigtsmæssige vaner kan svække din stemme og tale.

 

Du kan få teknikker til og blive trænet

i de fire områder.

 

   1. Stemmen

 

Ligger den for højt? For lavt? Er der spændinger? Er den spag? Er den skinger? Knirker den? Mumler du? Lyder din stemme ikke moden nok? Lyder den klemt? Presset? For luftig? Monoton? Taler du for hurtigt? Lyder du hektisk?

Mangler du gennemslagskraft? Bliver du hurtigt stakåndet, træt i stemmen. eller hæs? Bliver du bedt om at gentage, hvad du siger, fordi du taler for lavt?


 

    2. Kroppen

 

Har du spændinger i kæben? Spændinger i halsen og nakken? Er der styrke nok på luftstrømmen til din stemme og tale? Er din stemme og tale fokuseret i halsen? Står du stabilt, sikkert? Er din krop afspændt, vital og dynamisk eller anspændt? Forhindrer stivhed i kroppen dig i at tale med flow? Andet?

 

 

    3. Publikumstække

 

Mangler du autoritet? Når du ud til dit publikum? Vækker du publikums interesse? Tillid? Er det hårdt at tale til andre, synes du? Bliver du alt for nervøs, når du taler til forsamlinger? Andet?

 

 

    4. Indhold

 

Er ordvalget enkelt, interessant og lige til at tage og føle på? Er dispositionen spændende? Har du overblik? Griber begyndelsen og slutningen fat i publikum? Forstår du selv, hvad du taler om? Siger du for lidt? For meget? Andet?

 

Stemmeteknikkerne

 

Vores kommunikation er både det, vi siger, og måden, vi bevæger os på og vores udstråling.

 

 For at imødekomme, at de fleste lever med en travl hverdag, har jeg siden 1998 indsamlet og udviklet teknikker til et sæt på få ganske få, som er nemme at håndtere og virker på mange felter på en gang.

 

Taleteknikkerne bliver forenet med kropsteknikker og teknikker fra kampsporten til ganske få ting, du skal gøre.

 

Du lærer at støtte stemmen og sende den af sted på en uanstrengt måde med gennemslagskraft og tydelig udtale.

 

Som et fundament til stemmens styrke, bliver du trænet i enkle teknikker fra den fredelige kampsport Aikido, der giver dig en rank holdning og en fleksibel brug af musklerne, så du slipper af med spændinger og stivhed i kroppen og bevæger dig frit og flydende og let flytter dig fra sted til sted og fra opgave til opgave..

Desuden sørger teknikkerne for, at du bliver 'centreret', det vil sige koncentreret og fokuseret både i kroppen og sindet, Du får en rank kropsholdning og en stærkere karisma, og det vil føles nemt for dig at stille dig op og tale med power.

 

Se her (link), hvad Amy Cuddy fra Harvard siger om, hvor betydningsfuld måden at bevæge os på er for vores selvtillid og vores succes. En selvsikker måde at bevæge dig på, giver besked til hjernen om, at du er selvsikker.

 

At du bevæger dig med en slags årvågen afslappethed med en rank holdning (og ikke falder sammen med alderen) er også er en form for kommunikation.

 

Nogle af teknikkerne er ganske små justeringer, der ud over de stemme-og talemæssige virkninger også giver dit energiniveau et langtidsholdbart løft.

 

Mange tror, at det skyldes noget psykisk eller en personlig fejl, når det ikke rigtig fungerer med deres stemme og kommunikation..

 

Men jeg vover at påstå, at for de fleste drejer det sig hovedsagelig om noget fysisk: en ændring af et overfladisk åndedræt til et mere fuldt og velgørende, at afvikle stivhed i kroppen og erstatte den med fleksibilitet..

 

Allerede i første stemmesession afvikler du uhensigtsmæssige vaner og får nye ressoucer.

 

Kunderne siger, at de i den første stemmesession bliver overraskede over, hvor meget energi og ressourcer, de pludselig får.

 

Det giver dem øjeblikkelig mere selvtillid.

 

For de behøver ikke længere at knokle for at tale med autoritet og bliver ikke dødtrætte efter at have talt.

 

Ud over deres oplevelse af, at de nu kan kommunikere med en følelse af sikkerhed og gennemslagskraft, betyder træningen af stemme- og åndedrætsteknikkerne, at samarbejdet med kollegaerne og sågar samværet med dem hjemme i privaten biver mere ligetil og afslappet.

 

Blandt andet fordi de ikke længere holder på sig selv.

 

Det er anstrengende at skabe autoritet med hovedet.

 

Autoriteten skal etableres med kroppen!

 

Det er heller ikke optimalt, hvis du gør særligt tillærte gestikulationer eller holder hænderne på en speciel måde eller bevæger dig efter specielle foreskifter, når du kommunikerer.

 

De fleste, der lytter til dig, vil i mere eller mindre grad, være klare over, at du gestikulerer kunstigt.

 
Min stemme- og taletræning er en ind-i-kroppen-oplevelse.

For det er der power til stemmen og din kommunikation kommer fra.

 

Stemmeteknikkerne gør det nemt for dig at slappe af, mens du taler, så du gør indtryk på lytterne og er dig selv.

 

Lytterne kan mærke dig fysisk, fordi din stemme svinger fra kroppen, og din tale er fuld af saft og kraft.

 

Du har bevægelsesfrihed.

 

Din karisma er stærk, og du udstråler kompetence.

 

Lyder det besværligt?

 

Det er det ikke!

 

Du indarbejder hurtigt en stærk stemmeføring i mit regi.

 

Med den gavnlige bivirkning, at du akkumulerer ressourcer og stresser ned, både før du taler og mens du taler.

 

Læs om stemme- og taletræningen