Forside
Stemmetræning. Stemmeteknik. Lone B. Skovgaard

Det er min erfaring fra mange års stemme- og taletræning, at når din stemme, tale og måde at bevæge dig på er afspændt og i flow, kommer dit blodomløb, dine tanker og kreativitet også i et nyt flow.


Hvordan du bliver mere dig selv og får gennemslagskraft, når du taler 1:1 eller i forsamlinger eller indtaler podcasts/speaks

Vores kommunikation er både det, vi siger, måden vi bevæger os på og vores udstråling.

Vi indeholder allesammen 'blueprintet', den basale indretning af vores stemmeorgan, til en vellydende stemme og en stærk tale.

Men ligesom, hvis vi skal lære at spille et instrument og kan komme til at gå til det på en uhensigtsmæssig måde, kan vi også komme til at bruge stemmen på en måde, der ikke er optimal.

Måske har vi eksempelvis allerede som børn ubevidst efterlignet andres måde at tale, trække vejret, holde kroppen og bevæge sig på. Som heller ikke var optimal for dem, vi efterlignede. Det skete bare, uden at vi tænkte over det, og så blev det til en vane.

Men vanen kan brydes!

Med teknikkerne i stemme- og taletræningenkan du få dit stemmeorgan, dit "taleinstrument", og din stemme på plads, så du taler med flow og optimal volumen her og nu og i fremtiden


Du lærer i træningen både at tale med gejst og power og bevæge dig på en afspændt og dynamisk måde hele dagen, hver dag, så du kommunikerer med nærvær og virker autentisk og overbevisende på andre.

Du kan altså hvile i dig selv, mens du taler, fordi du ikke skal bruge opmærksomhed og kræfter på også at bruge et særligt kropssprog eller tillærte gestikulationer, som du skal overbevise dine lyttere med i en lille eller stor forsamling.

De nemme holdnings-og bevægelsesteknikker er funderet i powerstillinger og inkorporeret i de specefikke stemme- og taleteknikker, så du skal tænke på så lidt som muligt, når du taler og automatisk har karisma, udstråler autoritet og nemmere stiller dig frem og kommunikerer.

Ved eksempelvis at tale i en rytme, hvor du slapper af, og hvor dine lyttere nemt kan følge med, vækker du deres lyst til at lytte og bevarer samtidig din power.


Når du har trænet teknikkerne tilstrækkeligt, sidder de der bare i kroppen, så du ikke rigtig skal tænke på dem mere, og de holder hele livet!


Evnen til at kommunikere dine ideer tydeligt til andre, er en stærk og essentiel færdighed på jobbet så vel som i privatlivet.

Stemme- og taleteknikkerne får dig til at hvile i dig selv, så du står eller sidder stærkt foran det, som er det vigtigste i din kommunikation: Dem, du taler til!

Kan du gøre dig gældende med stemmen i store eller små forsamlinger - til mødet, konferencen, undervisningen, interviewet, i tv, radioen, podcast'en, til foredraget eller webinaret - skaber du frugtbare netværk og styrker dit arbejde, din karriere, din forretning.

Ligesom det kan gøre dig i stand til at formidle arbejdsprocesser eller nye tiltag på en inspirerende måde, så dine medarbejdere bliver engagerede.

Når du styrker stemmens gennemslagskraft, fjerner du mentale begrænsninger og øger din selvtillid. Det bliver nemmere at vælge, hvad dit næste skridt skal være arbejdsmæssigt og privat og lægge strategier og opnå dine mål.


Bliver du i tvivl om noget, vil det have en mindre betydning, fordi du ved, at du kan stemme i, når det gælder, og slappe nogenlunde af i processen.

I privatlivet giver en klar stemme styrke og ro til dig og dine.


Med stemmen kan du bevæge andre mennesker kunstnerisk, socialt eller politisk.

Et stemme- og taletræningsforløb har for en lange række kunder været en reel gamechanger!Læs mere om, hvad du får ud af stemme- og taletræningen


Du kan blive stemme- og taletrænet i:


Målgruppe

 

Siden 1998 har jeg undervist individuelt og givet stemmekurser og foredrag til foredragsholdere, ledere i dansk erhvervsliv, politikere, coaches, advokater, undervisere, reklamespeakere, fortællere, radiospeakere, studieværter,

skuespillere, iværksættere, sælgere, performance-kunstnere, billedkunstnere, erhvervskonsulenter, sygeplejersker, sportstrænere, forfattere, kunder, der går til mundtlig eksamen, jobsøgere, ansøgere til optagelse på en uddannelse med flere.


Mange kursister giver tilbagemeldinger om, at de har taget nogle vigtige skridt videre og bredt deres virke mere ud og/eller er gået nogel trin op i deres ansættelser efter stemme- og taletræningen.Min stemme- og taletræning er for dig, hvor stemmen, talen og kommunikationen er væsentlig i hverdagen.

Hvor det at kommunikere med andre mennesker og skabe et stærkt netværk og yde dit bedste til andre er vigtigt.

 

Den er for dig, der brænder for at gøre et godt stykke arbejde og gerne vil have gennemslagskraft og indflydelse.

 

Et forløb med stemme- og taletræning kan være en stærk og afgørende opgradering for dig, som er leder i en virksomhed eller iværksætter, eller for dig, som er advokat eller præst, skuespiller eller underviser. For dig, der går til jobsamtaler, læser op, holder foredrag eller underviser.

 

Læs, hvad kunderne har fået ud af stemme- og taletræningen


Udtalelse fra Louise Dinesen, erhvervspsykolog og autoriseret arbejdsmiljørådgiver med speciale i ledelse, psykosocialt arbejdsmiljø og kriser i organisationer.


"Som chefpsykolog afholder jeg ofte foredrag og præsentationer. Derudover har jeg også mange samtaler med forskellige mennesker og medarbejder- og ledergrupper. Lones kursus i stemmeteknik og træning har ift. disse opgaver givet mig en helt ny måde at tale og udtrykke mig på. Ud over, at jeg nu føler mig langt mere rolig og overbevisende i min stemme, så har kurset og coachingen også lært mig en masse om kropssprog på en scene, stemmens muligheder, og hvad det betyder at have styr på hele sig selv i dialogen med andre mennesker.

Jeg efter kurset gå ud og anvende stemme- og taleteknikkerne med det samme. Lone er en nærværende og personlig coach, som spotter styrker og udviklingsområder meget hurtigt og uhyre præcist. (...) Jeg har det stadig, som om jeg på kort tid har flyttet mig milevidt ift. det at have power på stemmen. Alle, som skal tale i forsamlinger, eller tale om emner hvor noget er på spil, burde have de her stemme- og taleteknikker med sig".

Se, hvad andre kunder har fået ud af stemme- og taletræningen!


1:1 undervisningen

Er du i tvivl om, du vil gå i gang stemme- og taletræningen, har du mulighed for at komme til en konsultation, hvor vi kan finde ud af dine særlige udfordringer med hensyn til din stemme og tale.


Og ellers kan du vælge imellem 3 stemmepakker, som du kan læse om via de forskellige links herunder.

I enhver af de 3 pakker 1, 2 og 3 får du ALLE de vigtige grundlæggende teknikker til en stærk stemme og kommunikation og træningen i dem. Pakke 2 og Pakke 3 er udvidelser af grundforløbet i Pakke 1.

Ud over de 3 pakker tilbyder jeg 2 særpakker: KVIK powerpakken og Kunst- og kultur- og iværksætterpakken til en særpris.Læs mere om 1:1 undervisningen


KVIK powerpakken

 

KVIK powerpakken er til dig, som skal i tv eller holde et vigtigt oplæg i virksomheden eller tale til et stort event og kontakter mig i sidste øjeblik, før du skal ’på’.

Eller til dig, som bare lynhurtigt vil have teknikkerne til at få power på stemmen, så du kan tale i timevis uden af blive hæs eller træt, og desuden slipper af med spændinger i kæben, halsen, nakken og skuldrene.


Med teknikkerne i KVIK powerpakken bliver du godt klædt på til at føle ro og sikkerhed i situationen, så du får lydhørhed fra lytterne.

KVIK powerpakken er 3 timers intensiv træning af de grundlæggende, effektive teknikker til at få styrke og gennemslagskraft på stemmen og din tale. Så du nu og fremover har let ved at stille dig op og tale i en hvilken som helst situation.

KVIK powerpakken er en i-sidste-øjeblik's pakke, hvor du kan gå ud og få glæde af teknikkerne med det samme.

Du får en manual med stemme- og taleteknikkerne, og dit forløb bliver skræddersyet til dig, så det passer til det, du særligt gerne vil have styr på


Læs mere


Kunst- og kultur- og iværksætterpakken

 

DU SÆLGER MED STEMMEN! Som en særtilbud til billedkunstnere, musikere, skuespillere, designere og kulturarbejdere i opstart og andre iværksættere tilbyder jeg en stemme-

og taletræningspakke til en særpris,

Kunst- og kultur- og iværksætterpakken.

Du får en manual med stemme- og taleteknikkerne, og dit forløb bliver skræddersyet til dig, så det passer til det, du særligt gerne vil have styr på

 

Læs mereOm at være introvert

 

Læs mere


Power på stemmen - mærk, at de lytter engageret til dig!

Lone B. Skovgaard er specialist i den naturlige, personlige og vitale stemme og kommunikation og en af Danmarks mest efterspurgte stemme- og taletrænere.

Kompetencer og erfaring


Stemmetræning. Stemmeteknik. Lone B. Skovgaard

Jeg hjælper dig med at få styr på din stemme og kommunikation, så du nemt taler livligt og engagerende til forsamlinger og 1:1 og styrker dit netværk nu og fremover!

Ring til mig!

Hvis du har spørgsmål om stemme- og taletræningen, er du velkommen til at give mig et uforpligtende opkald på tel. 22 33 96 77 på hverdage mellem kl. 10 og 17.

Hvis jeg ikke svarer, kan jeg være optaget af kunder. Så læg gerne en telefonbesked eller sms eller mail til mig, så ringer jeg dig op hurtigst muligt.

Du kan også booke en uforpligtende telefonsamtale på 15 minutter med mig via linket herunder! Hvis du sender dit telefonnummer sammen med bookingen, så ringer jeg dig op! Eller også ring til mig på 22 33 96 77 på booking-tidspunktet!

Hvad du får ud af stemme- og taletræningen


Med specifikke stemme- og taleteknikker, kan jeg træne dig til, at du:

 • får respekt og frugtbar feedback på det, du siger til bestyrelsesmøderne eller andre møder.

 • mærker, at du har autoritet og føler dig dynamisk og vital sammen med dem, du forhandler med.

 • føler dig mødt med engagement og interesse, når du giver oplæg eller holder foredrag.

 • mærker lydhørhed fra dine elever og studerende og har en dynamisk udveksling med dem.

 • har 'hul igennem' og føler dig sikker i stemmen og flydende i din tale, når du indtaler podcasts.

 • giver en fremragende salgs-pitch.

 • oplever, at du er en stærk keynote speaker.

 • læser op med en følelse af intensitet og livlig kontakt med dine lyttere.

 • har gennemslagskraft, når du holder møder på Zoom, Teams og lignende platforme.

Sagt på en anden måde, får du træning og teknikker til:

 • en stærk stemme og stemmeføring

 • at du føler dig hjemme i dig selv, når du taler

 • at du føler dig behageligt selvsikker

 • at du med enkle teknikker fra kampsport automatisk udstråler autoritet i din måde at gå og stå og holde kroppen på

 • at du nemt får dit budskab ud og mærker, at der bliver lyttet til dig


Det er meningen, at du skal føle dig dynamisk og vital og nyde kontakten til dem, du taler til og med! At du ikke er plaget af at være mere eller mindre ubevidst opmærksom på alt det, der ikke virker, når du taler til vigtige møder og i store eller små forsamlinger og bruger ekstra kræfter på at blive taget alvorligt.


Måske er du alt for nervøs og kan derfor ikke komme ud over rampen til lytterne.

 

Måske tænker du: "jeg er født med den her stemme og måde at tale på. Det kan ikke blive anderledes". Og så har du vænnet dig til at tale med en stemme, som du ikke rigtig er stolt af og ikke giver dig den power, du gerne vil have.


Men det trækker fra, hvis du taler med spændinger i halsen og kæben, er hæs, presser stemmen, taler skingert, taler tøvende, siger 'øh' eller et andet fyldord mange gange, bliver stakåndet, er stiv i kroppen eller ikke rigtig kommer ud af din 'skal' og så videre.


Det kan være, at det er blevet hverdag for dig at tale med spændinger i kroppen og i halsen, nakken, skuldrene og et åndedræt, der sidder så højt oppe i brystkassen, at det faktisk giver dig en grundlæggende usikkerhed.

For når du trækker vejret op nær halsen, tager du  din stabilitet med op. Åndedrættet bliver overfladisk, og du har ikke tilstrækkelig støtte fra kroppen til stemmen og talen og anstrenger derfor området omkring kæben og halsen.

 

At sende stemmen af sted fra halsen er det samme som at sende vand igennem en slange med huller i.

Stemmen skal sendes af sted med kroppens muskler, så nakken, skuldrene og kæberne er afspændte og halsen fri.


Læs mere


Hvad stemmeteknikkerne kan gøre for dig

 

For at imødekomme, at de fleste har en travl hverdag, har jeg siden 1998 indsamlet og udviklet teknikker til et sæt på få ganske få, som er nemme at håndtere og virker på mange felter på en gang.


Jeg har skabt min egen niche indenfor stemme- og taletræningen.

Helt fra begyndelsen af min stemme- og taletræning har det været vigtigt for mig, at jeg gav en hel løsning til at få styrke på stemmen og talen. Og altså ikke bare en delvis løsning.

Forstået på den måde, at teknikkerne skal sørge for, at kroppen bliver én sammenhængende dynamisk enhed, når du kommunikerer.

At alle delene, din stemme, tale, åndedrættet og din måde at bevæge dig på, kommer til at virke rytmisk og fleksibelt sammen og facilitere hinanden.

Måden du står og bevæger dig på er også kommunikation! Og når du bevæger dig afspændt og flydende, udstråler du autoritet og får hurtigt lydhørhed fra dine lyttere. Blandt andet fordi de kan mærke, at du ikke anstrenger dig, når du taler.

For at forenkle processen, har jeg kombineret de konkrete stemme- og taleteknikker med nogle kropsteknikker, powerstillinger og et udvalg af lettilgængelige teknikker fra den fredelige kampsport Aikido i stemme- og taletræningen.

Filosofien bag Aikido er en win-win tankegang, hvor det gælder om at afvikle angriberens aggression så nænsomt som muligt.


I Aikido lærer man at bevæge sig uden at anstrenge sig og uden at spænde op i musklerne. Man bevæger sig i stedet med fleksible muskler, så man kan flytte sig hurtigt og spændstigt ud af stedet.

Og stemmen skal netop sendes fleksibelt af sted fra mellemgulvsmusklen, ribbensmusklerne og mavemusklerne for at kunne folde sig helt ud!

Man får ikke fuldt flow på stemmen og sin tale, hvis man bruger teknikker, hvor man spænder op!

Når der er flow i din måde at bevæge dig på, er der flow i dit åndedræt, og stemmen får volumen og styrke.

Det bliver til én samlet, dynamisk kommunikation!


I og med at taleteknikkerne bliver forenet med kropsteknikker, powerstillinger og teknikker fra Aikido bliver træningen forenklet til, at det er ganske få ting, du skal gøre for at få et fuldendt resultat.


Du lærer at støtte stemmen og sende den af sted til lytterne på en uanstrengt måde med gennemslagskraft og en tydelig udtale, så de hurtigt bliver engagerede.


Stemme- og taletræningen både 1:1 og på kurserne ender op med tre effektive teknikker, som er enkle at håndtere og giver en glæde ved at kommunikere, men også en mere afstresset, energisk og dynamisk almentilstand. Ja, det er rigtigt, du afvikler stress med stemmeteknikkerne!


For teknikkerne afspænder dig, styrker din stabilitet og fleksibilitet i kroppen (og bevidstheden), ligesom de motiverer dig til at befinde dig godt med at folde dig mere ud i powerstillinger og i din måde at bevæge dig på og dermed  øge din karisma og selvtillid.


                                                          Læs mere


Podcast

Vidste du, at du bare ved at flekse i knæene kan opnå større ro og rummelighed, når du taler i forsamlinger?

I denne podcast får du gratis fysiske tips til at have mere selvtillid i dine forretninger og overfor dine kunder. Du kan nemt omsætte tipsene med det samme. Lyt til Ladies First podcasten 'Du sælger med stemmen!'


Lyt her hos Ladies First


Lyt på Spreaker


Artikel i magasinet F5
Træk åndedrættet ned og din power op

F5 har skrevet en artikel om min stemme- og taletræning. F5 er et magasin og et netværk af over tusinde kompetente fagfolk fra forskellige brancher. Deres mål er at klæde professionelle og beslutningstagere på til at møde dagligdagens udfordringer med nye ideer, og det gør de med faglige netværksgrupper, artikler om ledelse, innovation og digitalisering samt med deres tre årlige live-events, der går under navnet F5 box.


F5 er rammen for innovation, inspiration og indsigt for toppen af dansk erhvervsliv.

                                            Læs artiklen her


Mit stemmelokale

 

Mit undervisningslokale er i tårnet hos Center for Ledelse (CfL), der ligger i 5 minutters gå-afstand fra Østerport station, København. Der er gratis parkering.

 

Læs mere og se billeder

Stemmetræning. Stemmeteknik. Lone B. Skovgaard

Power på stemmen - mærk, at de lytter engageret til dig!

Intensivt stemme- og talekursus

Lær de nødvendige teknikker til en stærk stemme og kommunikation på en dag!


En dag med velvære og høj vitalitet.


På dette en-dags kursus + en 1:1 opfølgningst time i København får du så godt greb om din stemme og kommunikation, at når du næste gang skal til et vigtigt møde eller indtale en podcast eller holde et oplæg i en stor eller lille forsamling, vil du være rustet til at gøre det selvsikkert, livligt, med gennemslagskraft og en følelse af at være hjemme i dig selv.

Frederiksdal Sinatur Hotel og Konference
(kun 20 min. fra København)
onsdag den 3. maj 2023
kl. 9.00-16.30. 
Afholdt!Frederiksdal Sinatur Hotel og Konference (kun 20 min. fra København)
onsdag den 4. oktober 2023
kl. 9.00-16.30.Hvis I er et hold/team på 2 eller flere (max 8 personer), der gerne vil på kurset i Frederiksdal Sinatur som beskrevet her i POWER PÅ STEMMEN - MÆRK, AT DE LYTTER ENGAGERET TIL DIG! kan jeg sætte det op til jer en dag, der passer jer!


  Læs mere om kurser og workshops


Til dig der kommer til 1:1 stemme- og taletræningen langvejsfra!

Jeg afholder 1:1 stemme- og taletræningen i Pakke 1, Basis pakken, som endags-kursus på Frederiksdal Sinatur Hotel og Konference (link) eller i tårnet hos Center for Ledelse (link) i 5 minutters gå-afstand fra Østerport Station.

Eller i mit stemmelokale i tårnet hos Center for Ledelse (link) nær Østerport Station med gratis parkering

Tryk på linket og læs mere om Pakke 1, Basis pakken!

Læs mere


Nyhedsbrevet!

Få inspiration og teknikker til en stærk stemme, kommunikation og vitalitet direkte i din indbakke! Tryk på linket herunder!

 

Ved tilmeldingen modtager du et link til min GRATIS APP med adgang til og illustreret overblik over en række tidligere publicerede Nyhedsbreve, hvor du finder effektive og hurtigt anvendelige teknikker til en stærk stemme og kommunikation og til dit åndedræt, så du booster din vitaliet, og til din måde at bevæge dig på, så du bevæger dig dynamisk og har karisma, og til afvikling af sceneskræk med mere.


På telefonen har du teknikkerne ved hånden når-som-helst og hvor-som-helst - derhjemme og på din arbejdsplads og på rejsen!


I nyhedsbrevet vil du desuden finde info om aktuelle arrangementer og tilbud.

 

*Jeg garanterer, at dine oplysninger vil være 100% beskyttet og ikke givet videre til tredje part.

 

Læs mere


TIlmeld dig her!

Lilibeth Cuenca Rasmussen,

billedkunstner og performancekunstner, siger:


"Da jeg startede med at arbejde med 'live-art', kunne jeg miste stemmen flere dage efter en performance på bare 5 minutter. Det har været en stor positiv rejse for mig at arbejde sammen med Lone B. Skovgaard. Hun er en eminent coach. Jeg har videreudviklet mit personlige udtryk og potentialer, som er essentielle for mit arbejde. Kombineret med de konkrete teknikker i stemmetræningen har jeg nu mine redskaber med mig overalt".


Se hvad andre har fået ud af stemme- og taletræningen


Kunder

Danmarks Radio (DR)

Danske Skønlitterære Forfattere

Københavns Universitet


Aalborg Universitet, Aalborg

3 Days of Design

Novo Nordisk


Lundbeck


Oticon


Novozymes


Dansk Byggeri


Folketinget


Udenrigsministeriet


Kulturministeriet


Videnskabsministeriet


Center for Hjerneskade


Danmarks Lærerhøjskole

Bülow Management


Københavns Kommunes Biblioteker


Roskilde Kommunes Bibliotek


Gentofte Kommunes Biblioteker
og Skoler


Egedal Kommune

DBF, Danske Billedkunstneres Fagforening, nu KUFA

Bergen Academy of Art and Design


Se hvad andre har fået ud af stemme- og taletræningen


Simon Brix, Journalist og partner i Kontekst & Lyd, siger:

 

"Det er fedt at forbedre sig meget på ganske kort tid. I løbet af fire intense stemmetrænings sessions fik jeg de stemme- og taleteknikker, det kræver at beherske min stemme, når jeg laver podcasts. Lone gennemskuede hurtigt min stemmes styrker og svagheder og tog derfra udgangspunkt i, hvordan lige netop jeg kunne forbedre mine stemmeteknikker markant på en måneds tid":

 

Se hvad andre har fået ud af stemme- og taletræningen

Stemmetræning. Stemmeteknik. Lone B. Skovgaard

Succes Coaching

 

Min virksomhed består af to grene: Den ene gren er træningen i stemme, taleføring og kommunikation. Og den anden gren er professionel coaching og mentoring.

Succes coachingen går ud på at afklare de potentialer, du gerne vil udvikle, specificere vejene til at realisere dem og styrke dit mod til at handle.

 

Få styrket din kreativitet, handlekraft og evnen til at handle sikkert på din intuition - nogle kalder det 'mavefornemmelsen', eller forestil dig at intuitionen er dine 5 sanser uden 'handsker' på - i dine forretninger, i afsætningen af dine produkter, dit design, dit brand, din billedkunst, din musik eller dit skuespiltalent, ligesom succesrige folk som Christian Stadil, Bethlehem Tilahun Alemo (Sole Rebels Footwear), Guiliana Benetton eller de kunstnere, designere, skuespillere, forretningsdrivende osv., som du kender, der har brugt deres kreativitet og fingerspidsfornemmelse til at finde deres helt egne pladser i deres professioner.

Jeg kan hurtigt hjælpe dig med at se og tydeliggøre, hvad der ligger af forhindringer og muligheder på din vej fremad og coache dig i at udfolde dine potentialer, lægge strategier til at nå dit mål og få mere mod til at handle.

Allerede i første coaching session vil du opleve en forandring.

Læs mere om, hvad andre har fået ud af coachingen


Gavekort

Stemmetræning. Stemmeteknik. Lone B. Skovgaard

Gavekort udstedes til hel eller delvis betaling af en af 1:1 stemmepakkerne.
Fra 500 kr. og opefter.

Gavekortet er gyldigt mod fremvisning af kvittering.

Fra tanke til tekst!

Som tekstforfatter og taleskriver, kan jeg hjælpe dig med at gøre dine tekster enkle, præcise og personlige.


Almindeligvis får jeg tilsendt teksten, som du gerne vil have gjort tydeligere i sit budskab eller mere konkret i sproget eller måske er der noget andet, du gerne vil have gjort ved teksten.


Jeg går teksten igennem og kommer med forslag til rettelser og omformuleringer, og telefonisk eller på Messenger, Facetime eller Zoom samarbejder vi om at gøre teksten til din måde at kommunikere på, så den appellerer til din målgruppe.

Hvis du har et andet modersmål end dansk og gerne vil have korrektur på en tekst på dansk, kan jeg også være behjælpelig med det.

Læs om min baggrund som tekstforfatter og taleskriver

Nyhedsbrev på LinkedIn

Er du ofte på LinkedIn, kan du også tilmelde dig nyhedsbrevet via LinkedIn.


Tilmeld dig her!