Forside
Stemmetræning. Stemmeteknik. Lone B. Skovgaard

Det er min erfaring fra mange års stemme- og taletræning, at når din stemme, tale og måde at bevæge dig på er afspændt og i flow, kommer dit blodomløb, dine tanker og kreativitet også i et nyt flow.


Hvordan du bliver mere dig selv og får gennemslagskraft, når du taler 1:1 eller i forsamlinger eller på podcasts/speaks

Vores kommunikation er både det, vi siger, måden vi bevæger os på og vores udstråling.

Vi indeholder allesammen 'blueprintet', den basale indretning af vores stemmeorgan, til en vellydende stemme og en stærk tale.

Men ligesom, hvis vi skal lære at spille et instrument og kan komme til at gå til det på en uhensigtsmæssig måde, kan vi også komme til at bruge stemmen på en måde, der ikke er optimal.

Måske har vi eksempelvis allerede som børn ubevidst efterlignet andres måde at tale, trække vejret, holde kroppen og bevæge sig på. Som heller ikke var optimal for dem, vi efterlignede. Det skete bare, uden at vi tænkte over det, og så blev det til en vane.

Men vanen kan brydes!


Evnen til at kommunikere dine ideer tydeligt til andre, er en stærk og essentiel færdighed på jobbet så vel som i privatlivet.

Med teknikkerne i stemme- og taletræningenkan vil du få dit stemmeorgan, dit "taleinstrument", og din stemme på plads, så du taler med flow og optimal volumen her og nu og i fremtiden


Efter undervisningen kan du med din styrkede stemme og tale gå ud og gøre dig gældende både 1:1 og i store eller små forsamlinger - i din undervisning, til foredraget, møderne, konferencen, interviewet, i webinaret, radioen, podcasten og på tv.

Ligesom det du lærer på kurset gør dig i stand til at formidle arbejdsprocesser eller nye tiltag på en inspirerende måde til dine medarbejdere, så de hurtigt bliver engagerede.

Det bliver nemmere for dig at opgradere dit arbejde, din karriere, din forretning og skabe frugtbare netværk.

Med stemmeteknikkerne frigør du ressourcer og styrker din selvtillid, så du hurtigere vælger, hvad dit næste skridt skal være arbejdsmæssigt eller privat, og hurtigere lægger strategier og når dine mål.


Du lærer i træningen både at tale med gejst og power og bevæge dig på en afspændt og dynamisk måde hele dagen, hver dag, så du kommunikerer med nærvær og virker autentisk og overbevisende på andre.

Du kan altså hvile i dig selv og får selvtillid til at improvisere, mens du taler, fordi du ikke skal bruge opmærksomhed og kræfter på også at bruge et særligt kropssprog eller tillærte gestikulationer, som du skal overbevise dine lyttere med.

Du får et stærkt kropssprog. De nemme holdnings-og bevægelsesteknikker er funderet i powerstillinger og inkorporeret i de specefikke stemme- og taleteknikker, så du skal tænke på så lidt som muligt, når du taler og automatisk har karisma, udstråler autoritet og nemmere stiller dig frem og kommunikerer.

Ved eksempelvis at tale i en rytme, hvor du slapper af, og hvor dine lyttere nemt kan følge med, vækker du deres lyst til at lytte og bevarer samtidig din power.


Når du har trænet teknikkerne tilstrækkeligt, sidder de der bare i kroppen, så du ikke rigtig skal tænke på dem mere, og de holder hele livet!


Stemme- og taleteknikkerne får dig til at hvile i dig selv, så du står eller sidder stærkt foran det, som er det vigtigste i din kommunikation: Dem, du taler til!

Ligesom det kan gøre dig i stand til at formidle arbejdsprocesser eller nye tiltag på en inspirerende måde, så dine medarbejdere bliver engagerede.


Bliver du i tvivl om noget, vil det have en mindre betydning, fordi du ved, at du kan stemme i, når det gælder, og slappe nogenlunde af i processen.

I privatlivet giver en klar stemme styrke og ro til dig og dine.


Med stemmen kan du bevæge andre mennesker kunstnerisk, socialt eller politisk.

Undervisningen munder ud i få teknikker, som du nemt og effektivt indarbejder.

Du får personlig coaching til det, du særligt gerne vil have styr på, og du får en manual, så din investering i træningen holder hele livet.


Et stemme- og taletræningsforløb har for en lange række kunder været en reel gamechanger!Læs om, hvad andre har fået ud af stemme- og taletræningen


Du kan få stemme- og taletræning som:


1:1 undervisningen


1:1 stemme- og taletræningen er fordelt i 3 grundpakker og 2 særpakker.

Grundpakker:

 • Pakke 2

 • Pakke 3

  I Pakke 1, 2 og 3 får du alle de grundlæggende teknikker til en stærk stemme og dynamisk kommunikation.

  I Pakke 2 og Pakke 3 får du ud over træningen i de grundlæggende teknikker ekstra teknikker og træning til det, du særligt gerne vil have styr på, og mere tid og coaching til at inkorporere teknikkerne.

  I enhver af de 3 hovedpakker og de 2 særpakker får du personlig coaching til det, du særligt gerne vil have styr på, og du får en manual, så din investering i træningen holder hele livet.

Særpakker:

  • KVIK powerpakken

   3 timers stemme- og taletræning på én dag,

   Bliver ofte bestilt af dem, der kommer langvejsfra eller af dem, der lynhurtigt skal have power på stemmen til et bestemt arrangement.  • Kunst- og kultur- og iværksætterpakken (til en særpris)

   Har samme indhold som Pakke 1 og er rettet til musikere, skuespillere, designere og kulturarbejdere i opstart eller andre iværksættere.


   Igennem årene har jeg givet stemme- og taletræning til børn og unge mellem 11-18 år. Kontakt mig, hvis du er interesseret i min stemme- og taletræning af børn og unge!Hvis du vil se et overblik over stemmepakkerne og læse om muligheden for solotimer, stemmekonsultation, træning i dansk udtale og opfølgningstimer, så tryk på linket herunder!


Læs mere om 1:1 undervisningen

Kunst- og kultur- og iværksætterpakken

 

DU SÆLGER MED STEMMEN! Som en særtilbud til billedkunstnere, musikere, skuespillere, designere og kulturarbejdere i opstart og andre iværksættere tilbyder jeg en stemme-

og taletræningspakke til en særpris,

Kunst- og kultur- og iværksætterpakken.

Kunst- og kultur- og iværksætterpakken har samme indhold som Pakke 1.

Du får personlig coaching til det, du særligt gerne vil have styr på, og du får en manual, så din investering i træningen holder hele livet.


 

Læs mereOm at være introvert

 


Læs mere


Udtalelse fra Louise Dinesen, erhvervspsykolog og autoriseret arbejdsmiljørådgiver med speciale i ledelse, psykosocialt arbejdsmiljø og kriser i organisationer.


Som chefpsykolog afholder jeg ofte foredrag og præsentationer. Derudover har jeg også mange samtaler med forskellige mennesker og medarbejder- og ledergrupper. Lones kursus i stemmeteknik og træning har ift. disse opgaver givet mig en helt ny måde at tale og udtrykke mig på. Ud over, at jeg nu føler mig langt mere rolig og overbevisende i min stemme, så har kurset og coachingen også lært mig en masse om kropssprog på en scene, stemmens muligheder, og hvad det betyder at have styr på hele sig selv i dialogen med andre mennesker.

Jeg efter kurset gå ud og anvende stemme- og taleteknikkerne med det samme. Lone er en nærværende og personlig coach, som spotter styrker og udviklingsområder meget hurtigt og uhyre præcist. (...) Jeg har det stadig, som om jeg på kort tid har flyttet mig milevidt ift. det at have power på stemmen. Alle, som skal tale i forsamlinger, eller tale om emner hvor noget er på spil, burde have de her stemme- og taleteknikker med sig.


Se, hvad andre kunder har fået ud af stemme- og taletræningen!


Målgruppe

 

Siden 1998 har jeg undervist individuelt og givet stemmekurser og foredrag til foredragsholdere, ledere i dansk erhvervsliv, politikere, coaches, advokater, undervisere, reklamespeakere, fortællere, radiospeakere, studieværter, skuespillere, iværksættere, sælgere, performance-kunstnere, billedkunstnere, erhvervskonsulenter, sygeplejersker, sportstrænere, forfattere, kunder, der går til mundtlig eksamen, jobsøgere, ansøgere til optagelse på en uddannelse med flere.


Rigtig mange af kunderne til stemme- og talatræningen giver tilbagemeldinger om, at de har taget nogle vigtige skridt videre og bredt deres virke mere ud og/eller er gået nogel trin op i deres ansættelser efter stemme- og taletræningen.Min stemme- og taletræning er for dig, hvor stemmen, talen og kommunikationen er væsentlig i hverdagen.

Hvor det at kommunikere med andre mennesker og skabe et stærkt netværk og yde dit bedste til andre er vigtigt.

 

Den er for dig, der brænder for at gøre et godt stykke arbejde og gerne vil have gennemslagskraft og indflydelse.

 

Et forløb med stemme- og taletræning kan være en stærk og afgørende opgradering for dig, som er leder i en virksomhed eller iværksætter, eller for dig, som er advokat eller præst, skuespiller eller underviser. For dig, der går til jobsamtaler, læser op, holder foredrag eller underviser.

 

Læs, hvad kunderne har fået ud af stemme- og taletræningen


Power på stemmen - mærk, at andre lytter engageret til dig!

Lone B. Skovgaard er specialist i den naturlige, personlige og vitale stemme og kommunikation og en af Danmarks mest efterspurgte stemme- og taletrænere.

Kompetencer og erfaring


Stemmetræning. Stemmeteknik. Lone B. Skovgaard

Jeg hjælper dig med at stå substantielt frem med din stemme og kommunikation iblandt andre menneskers stemmer i eksempelvis din forretningsverden eller din behandlerverden, din kunstneriske verden eller privatsfære. Ud over at give dig gennemslagskraft, giver teknikkerne til stemme- og taletræningen mere flow i din måde at bevæge dig på, i dine tanker, ideer og kreativitet. Alt sammen kommunikation.

Du er velkommen til at booke et uforpligtende telefonopkald!

Hvis du har spørgsmål om stemme- og taletræningen, er du velkommen til at give mig et uforpligtende opkald på tel. 22 33 96 77 på hverdage mellem kl. 10 og 17.

Hvis jeg ikke svarer, kan jeg være optaget af kunder. Så læg gerne en telefonbesked eller sms eller mail til mig, så ringer jeg dig op hurtigst muligt.

Du kan også booke en uforpligtende telefonsamtale på 15 minutter med mig via linket herunder! Hvis du sender dit telefonnummer sammen med bookingen, så ringer jeg dig op! Eller også ring til mig på 22 33 96 77 på booking-tidspunktet!

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få inspiration og teknikker til en stærk stemme, kommunikation og vitalitet direkte i din indbakke og modtag linket til den gratis Stemmeteknik app!

 

Stemmetræning. Stemmeteknik. Lone B. Skovgaard

TIlmeld dig her!

På den GRATIS APP er der adgang til og illustreret overblik over en række tidligere publicerede Nyhedsbreve, hvor du finder effektive og hurtigt anvendelige teknikker til en stærk stemme og kommunikation og til dit åndedræt, så du booster din vitaliet, og til din måde at bevæge dig på, så du bevæger dig dynamisk og har karisma, og til afvikling af sceneskræk med mere.


På telefonen har du teknikkerne ved hånden når-som-helst og hvor-som-helst - derhjemme og på din arbejdsplads og på rejsen!


I nyhedsbrevet vil du desuden finde info om aktuelle arrangementer og tilbud..


Læs mere

 

GDPR !


Jeg garanterer dig 100% diskretion med hensyn til dine personlige oplysninger i forbindelse med stemme- og taletræningen og som modtager af nyhedsbrevet.

Hvad du får ud af stemme- og taletræningen


Med specifikke stemme- og taleteknikker, kan jeg træne dig til, at du:

 • får respekt og frugtbar feedback på det, du siger til bestyrelsesmøderne eller andre møder.

 • mærker, at du har autoritet og føler dig dynamisk og vital sammen med dem, du forhandler med.

 • føler dig mødt med engagement og interesse, når du giver oplæg eller holder foredrag.

 • mærker lydhørhed fra dine elever og studerende og har en dynamisk udveksling med dem.

 • har 'hul igennem' (som man siger i musikbranchen, når lyden går godt igennem mikrofonen) og føler dig sikker i stemmen og flydende i din tale, når du indtaler podcasts.

 • giver en fremragende salgs-pitch.

 • oplever, at du er en stærk keynote speaker.

 • læser op med en følelse af intensitet og livlig kontakt med dine lyttere.

 • har gennemslagskraft, når du holder møder på Zoom, Teams og lignende platforme.

Sagt på en anden måde, får du træning og teknikker til:

 • en stærk stemme og stemmeføring.

 • at du føler dig hjemme i dig selv, når du taler.

 • at du føler dig behageligt selvsikker.

 • at du, med blandt andet enkle teknikker fra den powerfulde men blide kampsport Aikido, automatisk udstråler autoritet i din måde at gå og stå og holde kroppen på.

 • at du nemt får dit budskab ud og mærker, at der bliver lyttet til dig.Det er meningen, at du skal føle dig dynamisk og vital og nyde kontakten til dem, du taler til og med! At du ikke er plaget af at være mere eller mindre ubevidst opmærksom på alt det, der ikke virker, når du taler til vigtige møder og i store eller små forsamlinger og bruger ekstra kræfter på at blive taget alvorligt.


Måske er du alt for nervøs og kan derfor ikke komme ud over rampen til lytterne.

 

Måske tænker du: "jeg er født med den her stemme og måde at tale på. Det kan ikke blive anderledes". Og så har du vænnet dig til at tale med en stemme, som du ikke rigtig er stolt af og ikke giver dig den power, du gerne vil have.


Men det trækker fra, hvis du taler med spændinger i halsen og kæben, er hæs, presser stemmen, taler skingert, taler tøvende, siger 'øh' eller et andet fyldord mange gange, bliver stakåndet, er stiv i kroppen eller ikke rigtig kommer ud af din 'skal' og så videre.


Det kan være, at det er blevet hverdag for dig at tale med spændinger i kroppen og i halsen, nakken, skuldrene og et åndedræt, der sidder så højt oppe i brystkassen, at det faktisk giver dig en grundlæggende usikkerhed.

For når du trækker vejret op nær halsen, tager du  din stabilitet med op. Åndedrættet bliver overfladisk, og du har ikke tilstrækkelig støtte fra kroppen til stemmen og talen og anstrenger derfor området omkring kæben og halsen.

 

At sende stemmen af sted fra halsen er det samme som at sende vand igennem en slange med huller i.

Stemmen skal sendes af sted med kroppens muskler, så nakken, skuldrene og kæberne er afspændte og halsen fri.Læs mere


Hvad stemmeteknikkerne kan gøre for dig

 

For at imødekomme, at de fleste har en travl hverdag, har jeg siden 1998 indsamlet og udviklet teknikker til et sæt på få ganske få, som er nemme at håndtere og virker på mange felter på en gang.


Jeg har skabt min egen niche indenfor stemme- og taletræningen.

Helt fra begyndelsen af min stemme- og taletræning har det været vigtigt for mig, at jeg gav en hel løsning til at få styrke på stemmen og talen. Og altså ikke bare en delvis løsning.

Forstået på den måde, at teknikkerne skal sørge for, at kroppen bliver én sammenhængende dynamisk enhed, når du kommunikerer.

At alle delene, din stemme, tale, åndedrættet og din måde at bevæge dig på, kommer til at virke rytmisk og fleksibelt sammen og faciliterer hinanden.

Måden du står og bevæger dig på er også kommunikation! Og når du bevæger dig afspændt og flydende, udstråler du autoritet og får hurtigt lydhørhed fra dine lyttere. Blandt andet fordi de kan mærke, at du ikke anstrenger dig, når du taler.

For at forenkle processen, har jeg kombineret de konkrete stemme- og taleteknikker med powerstillinger og et udvalg af lettilgængelige teknikker fra den fredelige kampsport Aikido.

Filosofien bag Aikido er en win-win tankegang, hvor det gælder om at afvikle angriberens aggression så nænsomt som muligt.


I Aikido lærer man at bevæge sig uden at anstrenge sig og uden at spænde op i musklerne. Man bevæger sig i stedet med fleksible muskler, så man kan flytte sig hurtigt og spændstigt ud af stedet.

Og stemmen skal netop sendes fleksibelt af sted fra mellemgulvsmusklen, ribbensmusklerne og mavemusklerne for at kunne folde sig helt ud!

Man får ikke fuldt flow på stemmen og sin tale, hvis man bruger teknikker, hvor man spænder op!

Når der er flow i din måde at bevæge dig på, er der flow i dit åndedræt, og stemmen får volumen og styrke.

Det bliver til én samlet, dynamisk kommunikation!


I og med at taleteknikkerne bliver forenet med kropsteknikker, powerstillinger og teknikker fra Aikido bliver træningen forenklet til, at det er ganske få ting, du skal gøre for at få et fuldendt resultat.


Du lærer at støtte stemmen og sende den af sted til lytterne på en uanstrengt måde med gennemslagskraft og en tydelig udtale, så de hurtigt bliver engagerede.


Stemme- og taletræningen - både 1:1 og på kurserne - ender op med få effektive teknikker, som du skal bruge fremover og giver en glæde ved at kommunikere, men også en mere afstresset, energisk og dynamisk almentilstand. Du afvikler stress med stemmeteknikkerne!


For teknikkerne afspænder dig, styrker din stabilitet og fleksibilitet i kroppen (og bevidstheden), ligesom de motiverer dig til at befinde dig godt med at folde dig mere ud i powerstillinger og i din måde at bevæge dig på og dermed  øge din karisma og selvtillid.

Teknikkerne frigør ressourcer, afvikler potentiel sceneskræk og øger din vitalitet dag for dag.                                                         Læs mere


Mit stemmelokale

 

Mit undervisningslokale er i tårnet hos Center for Ledelse (CfL), der ligger i 5 minutters gå-afstand fra Østerport station, København. Der er gratis parkering.

Hvis 1:1 træningen bliver afholdt hos dig kommer der et tillæg for kørsel på prisen.

 

Læs mere og se billeder

Stemmetræning. Stemmeteknik. Lone B. Skovgaard

Power på stemmen - mærk, at andre lytter engageret til dig!

Intensivt stemme- og talekursus

Lær de nødvendige teknikker til en stærk stemme og kommunikation på en dag!


En dag med velvære og høj vitalitet.


På dette en-dags kursus + en 1:1 opfølgningst time i København får du så godt greb om din stemme og kommunikation, at når du næste gang skal til et vigtigt møde eller indtale en podcast eller holde et oplæg i en stor eller lille forsamling, vil du være rustet til at gøre det selvsikkert, livligt, med gennemslagskraft og en følelse af at være hjemme i dig selv.


1. Som tilmeldingskursus


Let sommerkursus til en stærk stemme, gennemslagskraft og ny vitalitet!

Frederiksdal Sinatur Hotel og Konference
(kun ca. 20 minutter i bil fra
København)
onsdag den 26. juni 2024

kl. 9.00 - 16.30

Læs mere her!2. Som bestillingskursus

Hvis I er et hold/team på 2 eller flere (max 8 personer), der gerne vil på kurset i Frederiksdal Sinatur som beskrevet her i Power på stemmen - mærk, at andre lytter engageret til dig! kan jeg sætte det op til jer en dag, der passer jer!

Læs mere
her!


  
Overblik over kurser og workshops


Til dig der kommer til 1:1 stemme- og taletræningen langvejsfra!


Jeg afholder 1:1 stemme- og taletræningen i Pakke 1, Basis pakken, som 1:1 endags-kursusFrederiksdal Sinatur Hotel og Konference (link)

Eller i mit stemmelokale i tårnet hos Center for Ledelse (link) i 5 minutters gå-afstand fra Østerport Station.

Er du i bil, er der gratis parkering (og oplader til din elbil). Du kan komme direkte fra motorvejen til Center for Ledelse og behøver altså ikke at køre gennem byen.

Tryk på linket og læs mere om Pakke 1, Basis pakken, når du kommer langvejsfra!


Læs mere


Lilibeth Cuenca Rasmussen,

billedkunstner og performancekunstner, siger:


"Da jeg startede med at arbejde med 'live-art', kunne jeg miste stemmen flere dage efter en performance på bare 5 minutter. Det har været en stor positiv rejse for mig at arbejde sammen med Lone B. Skovgaard. Hun er en eminent coach. Jeg har videreudviklet mit personlige udtryk og potentialer, som er essentielle for mit arbejde. Kombineret med de konkrete teknikker i stemmetræningen har jeg nu mine redskaber med mig overalt".


Læs mere om, hvad andre har fået ud af stemme- og taletræningen


Podcast

Vidste du, at du bare ved at flekse i knæene kan opnå større ro og rummelighed, når du taler i forsamlinger?

I denne podcast får du gratis fysiske tips til at have mere selvtillid i dine forretninger og overfor dine kunder. Du kan nemt omsætte tipsene med det samme. Lyt til Ladies First podcasten 'Du sælger med stemmen!'


Lyt her hos Ladies First


Lyt på Spreaker


Artikel i magasinet F5
Træk åndedrættet ned og din power op

F5 har skrevet en artikel om min stemme- og taletræning. F5 er et magasin og et netværk af over tusinde kompetente fagfolk fra forskellige brancher. Deres mål er at klæde professionelle og beslutningstagere på til at møde dagligdagens udfordringer med nye ideer, og det gør de med faglige netværksgrupper, artikler om ledelse, innovation og digitalisering samt med deres tre årlige live-events, der går under navnet F5 box.


F5 er rammen for innovation, inspiration og indsigt for toppen af dansk erhvervsliv.


                                                   Læs artiklen her


Kunder

Danmarks Radio (DR)

Danske Skønlitterære Forfattere

Københavns Universitet


Aalborg Universitet, Aalborg

3 Days of Design

Novo Nordisk


Lundbeck


Oticon


Novozymes


Dansk Byggeri


Folketinget


Udenrigsministeriet


Kulturministeriet


Videnskabsministeriet


Center for Hjerneskade


Danmarks Lærerhøjskole

Bülow Management


Københavns Kommunes Biblioteker


Roskilde Kommunes Bibliotek


Gentofte Kommunes Biblioteker
og Skoler


Egedal Kommune

DBF, Danske Billedkunstneres Fagforening, nu KUFA

Bergen Academy of Art and Design


Se hvad andre har fået ud af stemme- og taletræningen


Stemmetræning. Stemmeteknik. Lone B. Skovgaard

Succes Coaching

 

Min virksomhed består af to grene: Den ene gren er træningen i stemme, taleføring og kommunikation. Og den anden gren er Succes Coaching, erhvervscoaching og personlig coaching.

Succes coachingen går ud på, at du får afklaret de potentialer, du gerne vil udvikle, specificeret vejen til at realisere dem og styrket dit mod til at handle på dem.

 

Få styrket din kreativitet, handlekraft og evnen til at handle sikkert på din intuition - nogle kalder det 'mavefornemmelsen', eller forestil dig at intuitionen er dine 5 sanser uden 'handsker' på - i dine forretninger, i afsætningen af dine produkter, dit design, dit brand, din billedkunst, din musik eller dit skuespiltalent, ligesom de kunstnere, designere, skuespillere, forretnings-drivende osv., som du kender, der har brugt deres kreativitet og fingerspidsfornemmelse til at finde deres helt egne pladser i deres professioner.

Allerede i første coaching session vil du opleve en forandring.


Læs mere om Succes Coachingen


Læs mere om, hvad andre har fået ud af Succes Coachingen


Gavekort

Stemmetræning. Stemmeteknik. Lone B. Skovgaard

Gavekort udstedes til hel eller delvis betaling af en af 1:1 stemmepakkerne.
Fra 500 kr. og opefter.

Gavekortet er gyldigt mod fremvisning af kvittering.

Udtalelse fra Jesper H., under uddannelse:


Før jeg kom til træningen, havde jeg en følelse af at have en "lille" stemme, som forsvandt. Den følelse er væk. Selvom jeg er lettere introvert og ikke højtråbende, kan jeg nu tale, så jeg bliver hørt. Selv i en mængde af andre mennesker, som også taler. Stemmetræningen har givet mig en helt anden selvtillid. Jeg taler mere end før og er mere til stede i samtalerne. Det er fantastisk, at stemme- og taletræningen er så praksisfokuseret. Jeg fungerer ikke så godt med fluffy teori. Jeg følte mig taget godt af hele vejen i forløbet, og er blevet meget bevidst om min stemmes kraft. Jeg tror, at alle vil have gavn af stemme- og taletræningen.

 

Se hvad andre har fået ud af stemme- og taletræningen

Fra tanke til tekst!

Som tekstforfatter og taleskriver, kan jeg hjælpe dig med at gøre dine tekster enkle, præcise og personlige.


Almindeligvis får jeg tilsendt teksten, som du gerne vil have gjort tydeligere i sit budskab eller mere konkret i sproget eller måske er der noget andet, du gerne vil have gjort ved teksten.


Jeg går teksten igennem og kommer med forslag til rettelser og omformuleringer, og telefonisk eller på Messenger, Facetime eller Zoom samarbejder vi om at gøre teksten til din måde at kommunikere på, så den appellerer til din målgruppe.

Hvis du har et andet modersmål end dansk og gerne vil have korrektur på en tekst på dansk, kan jeg også være behjælpelig med det.


Læs om min baggrund som tekstforfatter og taleskriver

Nyhedsbrev på LinkedIn

Er du ofte på LinkedIn, kan du også tilmelde dig nyhedsbrevet via LinkedIn.


Tilmeld dig her!